C C C C A+ A A- X

История

Районен съд - гр.Мездра е един от 5-те районни съдилища във Врачанския съдебен окръг.  Района на действие на съда  включва две общини - Мездра и Роман, с общо 41  населени места:

Община Мездра:

с.Брусен, с.Боденец, с.Върбешница, с.Горна Бешовица, с.Горна Кремена, с.Долна Кремена, с.Дърманци, с.Елисейна, с.Зверино, с.Зли дол, с.Игнатица, с.Кален, с.Крапец, с.Крета, с.Лик, с.Люти брод, с.Люти дол, с.Моравица, с.Оселна, с.Ослен Криводол, с.Очин дол, с.Ребърково, с.Руска бяла, с.Старо село, с.Типченица, с.Цаконица, с.Царевец


Община Роман:

с.Долна Бешовица, с.Камено поле, с.Караш, с.Кунино, с.Курново, с.Марково равнище, с.Радовене, с.Синьо бърдо, с.Средни ръд, с.Стояновци, с.Струпец, с.Хубавене

 В съда работят 6 съдии, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 19 съдебни служители.

„Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.

Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.“

 

извадка от Конституцията на Република България

 

Съдът в гр. Мездра съществува като

  •  Мирово съдилище  от 1894 г. до 1934 г.
  •  Околийски съд от  1934 г. до  1947 г.
  •  Народен съд      от 1947 г. до 1971 г.
  •  Районен съд      от  1971 година.

През  1878 година След освобождението на България от турско робство се издават   “Временни правила за устройството на съдебната дейност в България”

От 25.05.1880 година с приемане на Закона за устройство на съдилищата, с който са отменени временните правила  за устройство на съдилищата в България,  се създава МИРОВО СЪДИЛИЩЕ, в което са разглеждани граждански и наказателни правни конфликти между гражданите като първа  инстанция.

Мировото съдилище като първоинстанционно е просъществувало  до 06.11.1934 година, когато  от 02.01.1926 година  с Наредба-закон за устройство на съдилищата, отменяща Закона за устройство на  съдилищата се преименува  на околийски съд,  съобразно тогавашното административно  деление на страната.

От  06.11.1934 година до  1947 година е действал ОКОЛИЙСКИЯТ СЪД съобразно  Наредба-закон за общинските съдилищата,

От 1947 година с приемане на Димитровската конституция е преименуван в Народен съд   просъществувал до 1971 година.

От 1971 година,с приемане на новата Конституция на НРБ  е преименуван в РАЙОНЕН СЪД  действащ  и   сега.

 

 От 1944 година под наименованията, Околийски съд, Народен съд и сега – Районен съд в гр.Мездра е имало непрекъснато първоинстанционен съд.

През 1993 год. благодарение усилията на председателя на Районния съд тогава – Снежана Наумова бе открита новопостроената сграда – Съдебна палата.

 

Председатели на Районен съд- Мездра са били:

 

Стоян Пеев

от 01.07.1976 година до 30.06.1981 година

от 01.01.1982 година до 12.12.1983 година

 

Людмил Петков

от 01.07.1981 година до 31.12.1981 година

 

Снежана Наумова

от 12.12.1983 година до 02.05.2006 година

 

Пенка Петрова

от  02.05.2006 година  до 17.07.2016 година

 

Иванка Кожухарова

от 20.07.2016 година

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация